Galleri Gamle Tomb

Galleri Gamle Tomb drives av Råde kunstforening.

Galleri Gamle Tomb drives av Råde kunstforening.

 

Galleri Gamle Tomb er et omgjort kornlager fra 1800-tallet tilhørende Tomb herregård.

Råde Kunstforening ønsker spesielt med sin gallerivirksomhet å være en formidler av kunst og kunsthåndverk i nærmiljøet, spesielt for Råde kommunes innbyggere og generelt for besøkende fra hele Østlandet.

Råde Kunstforening ønsker alle velkommen til foreningens eget Galleri Gamle Tomb i Råde.

Galleri Gamle Tomb i idyliske omgivelser

Galleri Gamle Tomb i idyliske omgivelser

Foreningen ble stiftet i 1986 etter initiativ fra Råde Kulturstyre. Foreningen drives av et valgt styre og en utstillingskomite. Hovedmålet med foreningens virksomhet er gjennom utstillinger, kursvirksomhet, kunstreiser og arrangementer av kulturell karakter, å bidra til bedre forståelse av kunst i sin alminnelighet.

Galleri Gamle Tomb holder åpent lørdag og søndag gjennom sommeren.

Galleri Gamle Tomb holder åpent lørdag og søndag gjennom sommeren.

 
Romplan for Galleri Gamle Tomb i Råde. Rom 1 i første etasje, rom 1, 2 og 3 i andre etasje.

Romplan for Galleri Gamle Tomb i Råde. Rom 1 i første etasje, rom 1, 2 og 3 i andre etasje.

ROM 1 - 1. etasje - Galleri Gamle Tomb 

 

ROM 1 - 2. etasje - Galleri Gamle Tomb

 

ROM 2 - 2. etasje - Galleri Gamle Tomb

 

ROM 3 - 2. etasje - Galleri Gamle Tomb