Galleri Gamle Tomb

Galleri Gamle Tomb er åpen hver lørdag og søndag kl. 12.00 til 16.00 gjennom sommeren.

Utstilling 1 - 25. mai til 23. juni 2019

  • Tor-Magnus Lundeby

  • Torill Woldheim

  • Kaja Vedvik

  • Yvonne Jeanette Karlsen

I tillegg stiller Danilo Ivanovic ut ikoner i Tomb kirke hele sommeren.

Råde kunstforening

Råde Kunstforening ønsker spesielt med sin gallerivirksomhet å være en formidler av kunst og kunsthåndverk i nærmiljøet, spesielt for Råde kommunes innbyggere og generelt for besøkende fra hele Østlandet.

Råde Kunstforening ønsker alle velkommen til foreningens eget Galleri Gamle Tomb i Råde.

Foreningen ble stiftet i 1986 etter initiativ fra Råde Kulturstyre. Foreningen drives av et valgt styre og en utstillingskomite. Hovedmålet med foreningens virksomhet er gjennom utstillinger, kursvirksomhet, kunstreiser og arrangementer av kulturell karakter, å bidra til bedre forståelse av kunst i sin alminnelighet.

Se kunstnere→