Galleri Gamle Tomb

Galleri Gamle Tomb er åpen hver lørdag og søndag kl. 12.00 til 16.00 gjennom sommeren.

Utstilling 2 - 29. juni - 28. juli 2019

  • Anne-Lise Toverud

  • Per A. Thorvaldsen

  • Lise J. Paulsen

  • Turid Bogstad

I tillegg stiller Danilo Ivanovic ut ikoner i Tomb kirke hele sommeren.

Råde kunstforening

Råde Kunstforening ønsker spesielt med sin gallerivirksomhet å være en formidler av kunst og kunsthåndverk i nærmiljøet, spesielt for Råde kommunes innbyggere og generelt for besøkende fra hele Østlandet.

Råde Kunstforening ønsker alle velkommen til foreningens eget Galleri Gamle Tomb i Råde.

Foreningen ble stiftet i 1986 etter initiativ fra Råde Kulturstyre. Foreningen drives av et valgt styre og en utstillingskomite. Hovedmålet med foreningens virksomhet er gjennom utstillinger, kursvirksomhet, kunstreiser og arrangementer av kulturell karakter, å bidra til bedre forståelse av kunst i sin alminnelighet.

Se kunstnere→