Galleri Gamle Tomb 2020

Galleri Gamle Tomb er åpen hver lørdag og søndag kl. 12.00 til 16.00 gjennom sommeren.

Utstilling 1 - 6. juni - 5. juli 2020

 • Gro Bjerkeland Moe

 • Ståle Blæsterdalen

 • Vigdis B. Søvik

 • Roald Tellnes

Utstilling 2 - 11. juni - 9. august 2020

 • Isabel Blanco

 • Morten Juvet

 • Ellen K. Solberg

 • Anne Cecilie Røgeberg

 • Magne Håland

 • Marianne Gihle

 • Nils Henning Ausland

 • Guillermo Fuentes Arends

Medlemsutstilling - 15. august og 16. august 2020

Utstilling for medlemmer av Råde kunstforening og andre kunsthåndverkere i Råde. Dette er et samarbeid med Råde kommune

Råde kunstforening

Råde Kunstforening ønsker spesielt med sin gallerivirksomhet å være en formidler av kunst og kunsthåndverk i nærmiljøet, spesielt for Råde kommunes innbyggere og generelt for besøkende fra hele Østlandet.

Råde Kunstforening ønsker alle velkommen til foreningens eget Galleri Gamle Tomb i Råde.

Foreningen ble stiftet i 1986 etter initiativ fra Råde Kulturstyre. Foreningen drives av et valgt styre og en utstillingskomite. Hovedmålet med foreningens virksomhet er gjennom utstillinger, kursvirksomhet, kunstreiser og arrangementer av kulturell karakter, å bidra til bedre forståelse av kunst i sin alminnelighet.

Se kunstnere→